Bartek Nowak

Short description

Ph.D. candidate in Psychology at Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, Poland; Research assistant in the "Global social identifications" project

Research interests

contaminated mindware, social norms, group identifications

Publications

Selected publications:

2023

Nowak, B. (2023). Big Five Personality Traits: Sexual Fantasies. In: Shackelford, T.K. (eds) Encyclopedia of Sexual Psychology and Behavior. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08956-5_511-1

Nowak, B., Brzóska, P., Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., & Jonason, P. (accepted). They will (not) deceive us! The role of agentic and communal national narcissism in shaping the attitudes to Ukrainian refugees in Poland. Personality and Individual Differences. doi: 10.31234/osf.io/vtjxd

2022

Nowak, B., Brzóska, P., Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2022). Narcissism and personal values: Investigation into agentic, antagonistic, communal and neurotic facets of narcissism. Personality and Individual Differences, 184, 111167. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111167

2021

Rosińska, K., Brzóska, P., Nowak, B. (2021). Analysis of truthfulness of information in students - the similarity of super fake news to real news). Media Studies, 22(1), 840-851. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.sm.2021.1.329

2020

Nowak, B., Brzóska, P., Piotrowski, J., Sedikides, C., Żemojtel-Piotrowska, M., Jonason, P. K. (2020). Adaptive and maladaptive behavior during the COVID-19 pandemic: The roles of Dark Triad traits, collective narcissism, and health beliefs. Personality and Individual Differences, 167, 110232. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110232

2019

Brzóska, P., Nowak, B. (2019). Fałsz w erze mediów społecznościowych, czyli różnice indywidualne, bańki informacyjne i podatność na fake newsy (Falsehood in the era of social media, individual differences, echo chambers and susceptibility to fake news). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne [Studies and development of young scientists in Poland, humanistic and social studies], 21.

 

 

Conference & presentations

International conferences:

Nowak, B. (2021, July). Narcissism(s), Belief in Science and overestimation of Science Literacy. The 32nd International Congress of Psychology, Czech Republic.

Nowak, B. (2022, May). I believe what we believe: Role of perceived social norms in the relationship between collective narcissism, secure group identification and conspiracy beliefs. Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective II, Warsaw, Poland.

Żemojtel-Piotrowska, M., Brzóska, P., Nowak, B., Piotrowski, J. (2022, May). Russian misinformation as a mediator of relationship between agentic-communal Polish national narcissism and attitudes toward Ukraine. Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective II, Warsaw, Poland.

 

Polish conferences:

Nowak, B., Brzóska, P. Kościelniak, M., Niszczota, P. (2019, Maj). Efekt języka obcego a wpływ opinii konsumenckich na ocenę produktu i chęć zakupu. XIII konferencja Psychologii ekonomicznej, Poznań.

Brzóska, P., Nowak, B., Czerw, A. (2019, Czerwiec). Domeny aktywności podejmowanych przez Polaków – analiza 37 wywiadów wśród przedstawicieli 4 pokoleń. II Ogólnopolska konferencja kół naukowych Psychozjum, Poznań.

Gebru, M., Nowak, B., Brzóska, P., (2019, Czerwiec). Psychologiczna perspektywa na wierę i użytkowanie medycyny alternatywnej i komplementarnej (CAM) – Przegląd literatury. II Ogólnopolska konferencja kół naukowych Psychozjum, Poznań.

Brzóska, P., Nowak, B., Piotrowski, P. (2019, Wrzesień). Polska adaptacja skali podatności na pseudogłębokie bzdury. XVI ZJAZD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ, Poznań.

Nowak B. (2019, Październik). Polska Podatność na Bzdury I Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova", Toruń.

Nowak, B. (2022, Maj). Lewicowy oraz prawicowy autorytaryzm a wierzenia pseudonaukowe. III Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova", Toruń.

Nowak, B. (2022, Czerwiec). Wiara w rosyjską dezinformację, prawicowy i lewicowy autorytaryzm oraz postawy wobec Ukrainców. IV Ogólnopolska konferencja kół naukowych Psychozjum, Poznań.